Tre förskollärare till Bullerbyns förskola

Nu söker barn- och utbildningsförvaltningen

Tre förskollärare till Bullerbyns förskola

Referensnummer: 2019/74 Ubn

Heby kommun är en småskalig kommun med bra läge i den expanderande Mälardalsregionen. Här finns bra boendemiljöer, ett rikt föreningsliv, vacker natur och chans till en rad olika fritidsupplevelser. Vi välkomnar sökande med olika etniska bakgrunder, kön och ålder. Arbetsgivaren Heby kommun arbetar för mer hälsofrämjande arbetsplatser. Som ett led i kommunens utvecklingsarbete satsar vi på våra ledare, och alla kommunens chefer utbildas inom utvecklande ledarskap, UL.

Vår vision är Heby kommun – en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet.

 

Arbetsuppgifter
Vi söker tre drivande förskollärare till Bullerbyns förskola som tillsammans med oss vill bygga en lärorik och glädjefylld verksamhet. Första tjänsten är placerad på en s.k. syskonavdelning där du arbetar med barn i åldern 1-5 år. Den andra tjänsten passar dig som tycker om att arbeta på storbarnsavdelning, där barnens ålder är 4-5 år. Slutligen gäller den sista  tjänsten småbarnsavdelning med barnen i ålder 1-3 år.

Vår personal har hög kompetens och vår ambition är att ha två förskollärare och en barnskötare på varje avdelning. Det innebär att du kommer att ingå i ett stabilt och professionellt arbetslag där du delar det pedagogiska ansvaret med en utbildad och erfaren förskollärarkollega.

Vår verksamhet grundas i att se varje barn och dess intressen, utforskande, kompetens, tankar och erfarenheter. Vårt arbete genomsyras av allas lika värde och vi utgår ifrån att mångfald berikar. Vi lägger stor vikt vid aktivt arbete med barns språkutveckling.

Du

  • Ska vara väl förtrogen med Lpfö 98 och engagerad i implementeringen av uppdaterad läroplan, kunskap om den nya läroplanen för förskolan Lpfö 18 är meriterande
  • Uppmuntrar alla barn att upptäcka, utveckla och använda sina förmågor och styrkor
  • Deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet
  • Använder dig av pedagogisk dokumentation som ett verktyg
  • Vill vara med att påverka och utveckla den pedagogiska verksamheten
  • Har ett positivt förhållningssätt till barn, föräldrar och arbetskamrater
  • Visar god samarbetsvilja, har initiativförmåga och är lösningsinriktad

Kvalifikationer
Förskollärarexamen eller lärarexamen för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år. Legitimation som förskollärare är ett krav för att erhålla tillsvidareanställning.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder Dig
Engagerade medarbetare
Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll
Individuell planeringstid 3 tim per vecka
Arbetskläder
Friskvårdskuponger om 1000 kr
Pedagogisk lunch
Dator/Ipad
Arbetstid: 100 % anställning tillsvidare alt allmän visstidsanställning i avvaktan på legitimation
Tillträde: 190801
Sista ansökningsdag: 190609
Ange referensnummer: 2019/74 Ubn
Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattats
Individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar lämnas av
Ansvarig chef Igor Kaluzny, 0224-362 70 e-post: igor.kaluzny@heby.se

Fackliga organisationer
LR – Lasse Lundkvist, 070-335 39 31
Lärarförbundet – Lena Eriksson, 073-565 64 81

Ansökan
Välkommen med din ansökan via e-post: information@heby.se, eller via brev: Heby kommun, Registrator, 744 88 Heby. Ange referensnummer UBN 2019/74

Heby kommun sänder inte tillbaka ansökningshandlingar om inte den sökande själv begär det.

Vi undanber oss all hjälp från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.