Två eldsjälar belönas med årets pedagogiska pris

Satu Nivala och Carina Larsson belönas med årets pedagogiska pris i Heby kommun. De prisas för sitt engagemang och den arbetsglädje som de varje dag förmedlar till elever och barn på sin skola respektive förskola.

Varje år delas det pedagogiska priset ut till en legitimerad lärare och en legitimerad förskollärare för att premiera och uppmärksamma goda pedagoger i kommunen. Pedagogerna nomineras av sina kollegor och sedan utser utbildningsnämndens presidium tillsammans med skolchefen vinnarna. I år prisas två eldsjälar som brinner för sina jobb.

Årets pedagogiska pris till legitimerad lärare

Årets pedagogiska pris i kategorin legitimerad lärare går till Satu Nivala som arbetar som lärare på Morgongåva skola. Hon tilldelas priset med följande motivering:

Satu Nivala på Morgongåva skola är en helt fantastisk lärare både i sin pedagogik och i sin kontakt med eleverna. Hon har en varm, engagerande ledarstil, en bred ämneskunskap och skicklig pedagogik, ihop med en stark empatisk förmåga. Satu är ett föredöme både i sin roll som pedagog och som kollega.

– Det är en superära att få detta pris. Jag är så glad och stolt. Jag brinner för mitt jobb och jag är glad att det även märks utåt, säger Satu Nivala.

Just nu jobbar hon med årskurs 6 på Morgongåva skola och det är mötet med barnen som hon lyfter som sin främsta drivkraft.

– Relationen med eleverna är det viktigaste för mig. Att få möta barnen och hitta vad de behöver för att utvecklas är min drivkraft. Mitt mål är att varje barn ska kunna gå hem varje dag och känna att de är den bästa versionen av sig själv.

Satu vill också lyfta fram sina kollegor på Morgongåva skola.

– Vi är ett fantastiskt team på Morgongåva skola och vi kollegor lyfter varandra. Det här jobbet skapar verkligen sin egen energi genom både elever och kollegor, säger Satu Nivala.

Årets pedagogiska pris till legitimerad förskollärare

Årets pedagogiska pris i kategorin legitimerad förskollärare går till Carina Larsson på Granitens förskola i Östervåla. Hon tilldelas sitt pris med följande motivering:

Carina har tillfört mycket positivt för Granitens förskola. Hon är en mycket ödmjuk och omtänksam person som skapar arbetsglädje och inkluderar alla. Hon har ett genuint intresse och engagemang för sitt arbete som förskollärare. Är en mycket kompetent pedagog som håller sig ajour med allt nytt som kommer inom verksamhetsområdet och inspirerar kollegor.

– Det här känns jätteroligt. Jag stortrivs med mitt jobb och det är roligt att andra märker det också. Att få se barn växa och utvecklas är det bästa som finns. Genom lek och fantasi uppnår man kunskap och genom detta hämtar jag mycket av min pedagogik, säger Carina Larsson.

Hon jobbar med 3-6-åringar på Granitens förskola och lyfter fram arbetsmiljön som en framgångsfaktor för bra pedagogiskt arbete.

– Vi har jättebra stämning här på Graniten. Vi har en bra dialog, ger och tar och hjälper varandra att utvecklas. Det är jätteviktigt för både stora och små, säger Carina.

Pristagarna tilldelas kompetensutveckling för 4000 kronor vardera. Priset delas ut av utbildningsnämndens ordförande samt skolchefen vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.

Vi säger stort tack för er insats och grattis till priset!

 

Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade 2018-08-24 om att årligen dela ut ett pedagogiskt pris till en legitimerad lärare och en legitimerad förskollärare för att premiera goda pedagoger i kommunen. Utbildningsnämnden beslutade att en grupp bestående av presidiet och förvaltningschef för barn och utbildningsförvaltningen skulle utse vinnarna utifrån de nomineringar som inkommit från kollegor.