Två eldsjälar belönas med pedagogiskt pris

Kersti Westerlund och Anna Horneby har belönats med utbildningsnämndens pedagogiska pris för 2018. De är två engagerade och kreativa pedagoger som jobbar inom skolan och förskolan i Heby kommun och de får priset för sina roller som duktiga pedagoger och uppskattade medarbetare och kollegor.

Pedagogiska priset 2018, Kersti Westerlund

Kersti Westerlund

Kersti Westerlund är lärare på Östervåla skola, klass 7-9,  och undervisar i geografi, historia, religion och samhällskunskap. Hon tilldelas priset med följande motivering:

Genom professionellt och lågaffektivt bemötande, pedagogisk skicklighet, gedigna ämneskunskaper och en extraordinär förmåga att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar skapar Kersti nyfikenhet och intresse och får därigenom elever på alla nivåer att utvecklas och nå högre mål. Genom sitt sätt att arbeta skapar hon trygghet och arbetsro genom förutsägbara strukturer som tydliggör ämnesinnehåll och tillvägagångssätt. Sammantaget utövar Kersti ett ledarskap i klassrummet som får eleverna att känna sig sedda, trygga och utvecklingsbara.

– Det känns mycket hedrande och roligt att få priset. Det är väldigt roligt att vi pedagoger blir uppmärksammade. Det roligaste med att vara pedagog är att man får följa unga människor i deras personliga och kunskapsmässiga utveckling. Det blir aldrig ett rutinjobb då man hela tiden ställs inför nya utmaningar eftersom alla personer är olika, säger Kersti Westerlund.

 

Pedagogiska priset 2018, Anna Horneby

Anna Horneby

Anna Horneby är förskollärare på Bullerbyns förskola i Heby och hon tilldelas priset med följande motivering:

Anna är en fantastik pedagog, kollega och förebild för hennes sätt att se alla barn i sin individuella, positiva spiral av lärande och att hon sedan skapar förutsättningar, trygghet och utmaningar i verksamheten och i lärmiljöer för att främja detta. Anna arbetar mycket med inkludering och normkreativitet för att alla ska känna igen sig och känna tillgänglighet till vår verksamhet där olika inte betyder annorlunda, varken för den enskilde individen eller i gruppen. Att arbeta med tecken som stöd är viktigt för Anna, så att alla barn kan kommunicera och få ett reellt inflytande i verksamheten samt bygga broar mellan olika talade språk. Anna arbetar utifrån anknytningsteorin och lägger mycket engagemang på att skapa goda relationer med barnen, barnen emellan och med pedagoger för att främja lärande och utveckling. Hennes positiva och lösningsfokuserade förhållningssätt gör henne till en otroligt bra pedagog som sprider kunskap utifrån beprövad erfarenhet med vetenskaplig grund, och en positivitet som bidrar till en bra arbetsmiljö för barn och pedagoger.

– Jag delar glädjen och äran över priset med mina kollegor. Vi är alla tillsammans en del av denna utmärkelse. Det är både roligt och ärofyllt att få denna utmärkelse och jag tycker att det är särskilt roligt att pedagoger uppmärksammas på detta vis. Att få vara med och lägga grunden i barnens utveckling och lärande är otroligt givande och utvecklande. Jag känner att jag har det bästa och viktigaste jobbet som finns. Att få uppleva alla olika individer och möta dem utifrån deras förutsättningar är bland det roligaste jag vet. Att sedan få göra det tillsammans i ett arbetslag gör jobbet komplett, säger en glad Anna Horneby.

 

Utbildningsnämnden i Heby kommun beslutade under 2018 att börja dela ut ett årligt pris till en legitimerad lärare och en legitimerad förskollärare för att premiera och uppmärksamma goda pedagoger i Heby kommun.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>