Tyck till om framtidens Morgongåva!

Kommunen har under våren påbörjat arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för Morgongåva.

Ta chansen och var med och bidra med dina tankar och idéer kring hur Morgongåva ska utvecklas genom att besvara vår enkät. Svaren kommer att hjälpa oss att arbeta fram ett planförslag för hur Morgongåva ska utvecklas långsiktigt.

Du kan också mejla in dina tankar om Morgongåvas utveckling till: sara.lindberg@heby.se

En fördjupad översiktsplan ska visa kommunens vision över hur tätorten ska utvecklas och se ut i framtiden. Den fungerar vägledande för hur den byggda miljön och mark- och vattenområden ska bevaras, användas och utvecklas i tätorten.

Enkäten är öppen fram till den 15 november 2020

Tack för din medverkan!

Relaterat

Kontakt

Sara Lindberg
Samhällsplanerare
sara.lindberg@heby.se
0224-362 69