Undersökning av underspända limträtakstolar på uppdrag av Statens haverikommission

Efter ett allvarligt takras på Tarfalahallen i Kiruna tidigare i år har Statens haverikommission konstaterat att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. Det gäller underspända limträtakstolar generellt och inte enbart av den specifika typ som fanns i Tarfalahallen. Konstruktionen är vanligast i exempelvis idrottshallar och andra större byggnader.

Bygg- och miljönämnderna i Sala och Heby har fått rekommendationen att inom ramen för sitt tillsynsuppdrag undersöka om byggnader med underspända limträtakstolar finns, byggs eller projekteras i kommunen.

Känner du till en byggnad med en konstruktion som stämmer in på beskrivningen?
Kontakta då byggenheten på byggmiljo@sala.se eller 0224-74 70 00.

Kontakt
Bygg- och miljökontoret Sala-Heby
0224-74 70 00
byggmiljo@sala.se