Uppdaterad information om coronaviruset

Uppdaterad information 13 mars 

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten.

Kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Belasta inte sjukvården i onödan.

Om du känner oro och har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 och hur myndigheterna hanterar situationen ring 113 13.

Symtomen på coronavirus är:

  • torrhosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • halsont
  • huvudvärk
  • muskel- och ledvärk

. De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård.

Är du sjuk, läs på webbplatsen 1177.se om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

För mer information, se myndigheternas webbplatser.

Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten

 

Relaterat