Musikaldans

Musikaldanskurs i Heby
När: onsdagar med start den 18:e september
15.30-16.25 mellanstadiet
16.30-17.25 högstadiet
Plats: Klubb Knaster, källaren i Folkets Hus Heby (bibliotekets gamla lokaler)
Kursledare, Fia Östborg, Danspedagog

Det här är en kurs för dig som går på mellan- eller högstadiet som vill utforska musikalernas värld. Eleverna får prova på dans och teater för att utveckla scennärvaro, musikalitet och stärka sitt självförtroende. På ett lekfullt sätt över vi på danssteg och teatraliska uttryck från olika musikaler. Kursen kräver inga förkunskaper utan är till för alla. Kursen avslutas med en uppvisning i vår.

Musikaldanskurs i Östervåla
När: måndagar med start den 9:e september
16.00-16.55 mellanstadiet
17.00-17.55 högstadiet
Plats: Fokus, Folkets Hus Östervåla
Kursledare, Fia Östborg, Danspedagog och Klara Gustafsson, Sångpedagog

Det här är en kurs för dig som går på mellan- eller högstadiet som vill utforska musikalernas värld. Eleverna får prova på dans, teater och sång för att utveckla scennärvaro, musikalitet och stärka sitt självförtroende. På ett lekfullt sätt över vi på danssteg, sånger och teatraliska uttryck från olika musikaler. Kursen kräver inga förkunskaper utan är till för alla. Kursen avslutas med en uppvisning i vår.

Prova på gratis de första tre första kursveckorna
Pris: 420 kronor första året, därefter 750 kronor

Relaterat

Kontakt

Heby Musikskola
Kontakt musiklärare
(Kom ihåg att frånvaroanmäla till din lärare!)

Anmälan och allmän information

Elise Teinler
Administrativ handläggare
0224-360 32
elise.teinler@heby.se

Joel Lindh
Kulturutvecklare med ansvar för musikskolan
0224-362 47
joel.lindh@heby.se

Besöksadress
Centralgatan 1, Heby
Stora Torget 3 (ingång från kortsidan på huset), Östervåla

Postadress
Heby Musikskola
744 88 Heby