Avgifter musikskolan

I Heby kommun betalar man en terminsavgift för musikskolan. Avgiften varierar beroende på vilken termin eleven går, om man har syskon som går i musikskolan med mera.

Spelar eleven redan ett instrument och betalar terminsavgift för detta blir det ingen ytterligare avgift för att gå ex. musikalkursen utan avgiften är på terminsbasis för musikskolans samtliga utbud.

Avgift instrument/sång/musikal/teater
420 kronor/termin första året
750 kronor/termin
Andra barnet 375 kronor/termin
Tredje barnet gratis

Kontakt

Heby Musikskola
Kontakt musiklärare
(Kom ihåg att frånvaroanmäla till din lärare!)

Anmälan och allmän information

Elise Teinler
Administrativ handläggare
0224-360 32
elise.teinler@heby.se

Joel Lindh
Kulturutvecklare med ansvar för musikskolan
0224-362 47
joel.lindh@heby.se

Besöksadress
Centralgatan 1, Heby
Stora Torget 3 (ingång från kortsidan på huset), Östervåla

Postadress
Heby Musikskola
744 88 Heby