Avgifter musikskolan

I Heby kommun betalar man en terminsavgift för musikskolan. Avgiften varierar beroende på vilken termin eleven går, om man har syskon som går i musikskolan med mera.

Spelar eleven redan ett instrument och betalar terminsavgift för detta blir det ingen ytterligare avgift för att gå ex. musikalkursen utan avgiften är på terminsbasis för musikskolans samtliga utbud.

Avgift instrument/sång/musikal/teater
420 kronor/termin första året
750 kronor/termin
Andra barnet 375 kronor/termin
Tredje barnet gratis

Kontakt
Heby Musikskola
744 88 Heby

Kontakt musiklärare
(Kom ihåg att frånvaroanmäla till din lärare!)

Anmälan och allmän information
Elise Teinler
0224-360 32

Kulturutvecklare med ansvar för musikskolan
Joel Lindh
0224-362 47