Instrument/sång

Att spela tillsammans är det bästa och roligaste sättet att utveckla sitt musikintresse. Grunden för alla elever kommer därför att vara spelgrupper, där man visserligen har ett huvudinstrument men också får pröva på omväxlande uppgifter. Ordinarie spelundervisning kommer alltså att hållas i ensemblegrupper men det sker även individuell undervisning.

Lektioner på skoltid kommer bara att förekomma undantagsvis – musikskolan är en fritidsverksamhet.

Vilka instrument kan jag välja mellan?

Det går att välja mellan tvärflöjt, saxofon, gitarr, elgitarr, bas, mandolin, fiol, nyckelharpa, cello, piano, trummor och sång.

Det går att anmäla sig till musikskolan från årskurs 3.

Relaterat

Kontakt

Heby Musikskola
Kontakt musiklärare
(Kom ihåg att frånvaroanmäla till din lärare!)

Anmälan och allmän information

Elise Teinler
Administrativ handläggare
0224-360 32
elise.teinler@heby.se

Joel Lindh
Kulturutvecklare med ansvar för musikskolan
0224-362 47
joel.lindh@heby.se

Besöksadress
Centralgatan 1, Heby
Stora Torget 3 (ingång från kortsidan på huset), Östervåla

Postadress
Heby Musikskola
744 88 Heby