Inventering av svampar i sandiga tallskogar

2017 var ett bra svampår så då passade det bra att inventera vilka svampar som växer i sandtallskogen på åsen i Heby kommun. Detta gjordes i ett så kallat LONA-projekt som delfinansieras av Naturvårdsverket. Projektet är initierat av Heby kommun och Naturföretaget som utför inventeringen och som gjort liknande inventeringar i andra områden.

Åsbarrskogar är en ansvarsnaturtyp för Uppsala län och många svamparter i dessa skogar är rödlistade och ingår i åtgärdsprogrammen för rödlistade fjälltaggsvampar. Inventeringens syfte är att visa arter som finns i områden, vilka områden som har höga biologiska värden, och ge en indikation på hur dessa områden bör skötas i framtiden. Vi kommer att ta kontakt kommer med markägare på vars mark man gör fynd av rödlistade eller på andra sätt intressanta arter.

Området som inventerats är främst Dalkarlsåsen mellan Heby och Dalälven, totalt har ca 600 hektar besökts i fält. Alla artfynd kommer att publiceras på Artportalen när projektet är avslutat.

Kontakt

Camilla Winqvist
Miljöstrateg
0224-361 20
Camilla.Winqvist@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>