Östa naturreservat

Välkommen till Östa naturreservat!

I Östa reservatet finns båthamn, skogsslingor, camping, stugor att hyra, badstränder, grillplatser, vildmarkscamping och mycket mera. Heby kommun äger, förvaltar och har tillsynen i Östa naturreservat. Reservatet omfattar ca 600 ha mark och sträcker sig från Östaholm i norr till Ingboviken i söder. Östa gränsar till Färnebofjärdens nationalpark och  och ingår i Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven. Östa är kommunens enda kommunala reservat.

I Östa finns nåt för alla, välkommen du med!

Östa Sandstrand

Just nu i reservatet:

Eldningsförbudet i Uppsala län är upphävt och vi har lagt ut ved på våra grillplatser, förutom vid Linsjön eftersom den grillplatsen inte är lagad än efter en brand tidigare i somras.

Kommunen säljer ”hö på rot” i Östa naturreservat. Totalt finns ca 30 ha naturaliserad åker och äng att skörda. Kontakta Camilla Winqvist 0224-361 20 för mer information!

Sly och mindre träd kommer att avverkas under slutet av augusti vid Ingboviken och vildmarkscampingen. Detta görs dels för att gynna äldre träd längs stranden och för att få in mer ljus till sandmiljöer längs stranden och dels för att man ska se älven från vildmarkscampingen. Det är kommunens skogsförvaltare Naturskog AB som utför arbetena.

Ljungen blommar ljuvligt på Stormossen och i skogen!

Ljungen blommar i Östa augusti

Ljungen blommar i Östa augusti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ängen är fortfarande inte slagen för ännu blommar växterna och fjärilarna letar mat där.

Rödklint på ängen i Östa naturreservat

Rödklint på ängen i Östa naturreservat

Bastardsvärmare på ängsvädd på ängen i Östa

Bastardsvärmare på ängsvädd på ängen i Östa

 

Vem gör vad i Östa?

Heby kommun sköter alla allmänna platser, ibland med egen personal, ibland genom föreningar. Det omfattar bland annat att ploga och halkbekämpa vintertid, tömma soptunnor, sköta toaletter, lägga i bryggor samt se till så att utrustning och byggnader är hela.

De gamla dassen i reservatet har stängts och nödiga hänvisas istället till Toabolagets toaletter. Observera att på norra stranden finns nu ingen toalett utan man får gå till Västerudd eller campingen.

Det är numera kommunen som ansvarar för ved och sopor i reservatet, förutom vid båtklubben. Kontakta kommunens medborgarkontor om det uppkommer några problem eller frågor!

Skötselplan och beslut om kommunalt naturreservat för Östa
I  reservatsbeslutet finns syfte, målsättning, omfattning och de föreskrifter som gäller i reservatet. I skötselplanen beskrivs hur natur- och friluftsvärden ska förvaltas för varje område och en inventering och beskrivning av reservatet.
 
Samrådsgrupp
Alla föreningar, företag och organisationer inom reservatet är välkomna att ha med en representant i den samrådsgrupp som träffas en till två gånger per år och diskuterar områdets utveckling och skötsel.
 
Gröna Kunskapshuset – en mötesplats för hållbar utveckling i praktiken!
Gröna kunskapshuset är en fantastisk mötesplats invid Dalälven och Färnebofjärdens Nationalpark. Under sommaren anordnas familjeaktiviteter varje söndag, håll utkik i kommunens kalender! Gröna kunskapshuset fungerar också som nav för biosfärområdet. Mer info finns i fliken här till höger.

Östa sjösportklubb har hand om drift av båthamnsområdet, inklusive parkering, väg och brygganläggning. Vill du hyra båtplats eller gå med i klubben?

Kontaktperson Anders Edström 070-577 07 63 alternativt Peter Gustafsson 0768-37 64 05. Östa Sjösportklubb finns också på Facebook där publiceras aktuell information om klubben och dess aktiviteter.


Det finns även möjlighet att lägga i sin båt i Ingboviken, i södra delarna av Östa. Om du vill hyra en båtplats i viken kostar det 270 kr/säsong. För mer info kontakta Torsten Landén, telefon 070-583 73 25 alternativt 0292-504 65.

Fiskbestånd: Gädda, gös, abborre

Säsong: Året runt
Kortförsäljning: Automat vid brukshandeln i Gysinge

Uthyrning av kanot och båt: Receptionen, Östa camping tfn 0292-430 04

INFORMATION

Kontaktinfo:

Medborgarkontoret 0224-36100

Camilla Winqvist  0224-361 20
eller mailto:information@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>