Östa naturreservat

Östa Sandstrand

Östa Sandstrand

Välkommen till Östa naturreservat!

I Östa finns nåt för alla, välkommen du med!

 

Just nu i reservatet:

Skogssällskapet utför restaureringshuggningar i hagen vid Ingbo källor och kvarn. Den gamla taggtråden runt hagen är också nedmonterad och ska på sikt ersättas med nytt stängsel.

Skogssällskapet röjer också buskar och ungträd vid Ingboviken för att öka sikten från Vildmarkscampingen och ta fram den vackra söderslänten igen.

Risktallar längs älven kommer att tas ner under sommaren. De flesta kommer att ligga kvar i naturen som klätterträd och insektsmat/-bo.

Vi har slåttrat lupiner på de gamla åkrarna vid Gröna Kunskapshuset för att försöka minska deras spridning. Ni som bor i Östa får gärna slå av lupiner på er egen mark.

Personal från CLL och nyanlända har under våren och försommaren röjt buskar på några ställen i reservaret.

Gamla bryggor och annat skräp har samlats upp under våren och ska snart forslas bort med kranmaskin.

På slåtterängen vid Färnesandsbadet ska enestubbar tas bort, dels för att underlätta slåttern men också för att skapa mindre sandblottor i växttäcket vilket gynnar både växter och djur.

Vid parkeringen vid campingen finns ett upplag av grenar, ris och toppar från en avverkning. Detta lämnas som en s.k. faunadepå, alltså som mat och boplats åt insekter. Det sitter en skylt med mer information på platsen.

 

Planerade åtgärder under sommar och höst:

Ett av vindskydden ska tas bort för att det inte är anlagt av kommunen och för att det inte används längre.

Spänger i reservatet ses över och lagas vid behov.

Ytterligare röjningar på mindre områden.

I höst kommer Skogssällskapet att gallra några skogspartier. Mer information om detta senare.

 

Heby kommun äger, förvaltar och har tillsynen i Östa naturreservat. Reservatet omfattar ca 600 ha mark och sträcker sig från Östaholm i norr till Ingboviken i söder. Östa gränsar till Färnebofjärdens nationalpark och utgör en del av ett stort område skyddad miljö i nedre Dalälven och ingår i Biosfärområdet Älv landskapet Nedre Dalälven. Östa är kommunens enda kommunala reservat.
 

I Östa reservatet finns båthamn, skogsslingor, camping, stugor att hyra, badstränder, grillplatser, vildmarkscamping och mycket mera. Heby kommun sköter alla allmänna platser, ibland med egen personal, ibland genom föreningar. Det omfattar bland annat att ploga och halk bekämpa vintertid, tömma soptunnor, sköta toaletter, lägga i bryggor samt se till så att utrustning och byggnader är hela.

Skötselplan och beslut om kommunalt naturreservat för Östa
I  reservatsbeslutet finns syfte, målsättning, omfattning och de föreskrifter som gäller i reservatet. I skötselplanen beskrivs hur natur- och friluftsvärden ska förvaltas för varje område och en inventering och beskrivning av reservatet.
 
Samrådsgrupp
Alla föreningar, företag och organisationer inom reservatet är välkomna att ha med en representant i den samrådsgrupp som träffas en till två gånger per år och diskuterar områdets utveckling och skötsel.
 
Gröna Kunskapshuset – en mötesplats för hållbar utveckling i praktiken!
Gröna kunskapshuset är en fantastisk mötesplats invid Dalälven och Färnebofjärdens Nationalpark. Här har vi byggt upp en lokal där det sker spännande möten mellan personer från skolans olika utbildningsnivåer, näringsliv och privatpersoner. Gröna kunskapshuset är naturskola för Heby kommun och fungerar som nav för biosfärområdet. Mer info finns i fliken här till höger.

Östa sjösportklubb har hand om drift av båthamnsområdet, inklusive parkering, väg och brygganläggning. Vill du hyra båtplats eller gå med i klubben?

Kontaktperson Anders Edström 070-577 07 63 alternativt Peter Gustafsson 0768-37 64 05. Östa Sjösportklubb finns också på Facebook där publiceras aktuell information om klubben och dess aktiviteter.


Det finns även möjlighet att lägga i sin båt i Ingboviken, i södra delarna av Östa. Om du vill hyra en båtplats i viken kostar det 270 kr/säsong. För mer info kontakta Torsten Landén, telefon 070-583 73 25 alternativt 0292-504 65.

Fiskbestånd: Gädda, gös, abborre

Säsong: Året runt
Kortförsäljning: Automat vid brukshandeln i Gysinge

Uthyrning av kanot och båt: Receptionen, Östa camping tfn 0292-430 04

INFORMATION

Kontaktinfo:
Camilla Winqvist
0224-361 20
Camilla.Winqvist@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>