Östa naturreservat

Välkommen till Östa naturreservat!

I Östa reservatet finns båthamn, skogsslingor, camping, stugor att hyra, badstränder, grillplatser, vildmarkscamping och mycket mera. Heby kommun äger, förvaltar och har tillsynen i Östa naturreservat. Reservatet omfattar ca 600 ha mark och sträcker sig från Östaholm i norr till Ingboviken i söder. Östa gränsar till Färnebofjärdens nationalpark och  och ingår i Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven. Östa är kommunens enda kommunala reservat.

I Östa finns nåt för alla, välkommen du med!

Just nu i reservatet:

Trots den varma och torra sommaren så blommar det vackert på ängen och de gamla åkrarna. Under sommaren kommer en sommarjobbare att inventera de öppna markerna i Östa för att vi ska få bättre kunskaper om vilka växter som finns där.

Heby kommun förvaltar Östa naturreservat

Vi har börjat med arbetet att skaffa nya, mer tillgängliga toaletter till reservatet. Det finns nu nya toaletter vid Linsjön, vid båtklubben vid Östaholm och vid Västerudd. Vid Färnesandsbadet finns en rymlig toalett sen gammal. Blåa portabla toaletter finns vid Ingboviken, Linsjön, båtklubben och Västerudd.

Handikapptoaletter, Östa

Upplandsstiftelsen har bytt golvet på fågeltornet på Stormossen. De gamla plankorna ligger kvar ute på mossen eftersom det finns ovanliga svamparter på dem! Så om du ser en hög med plankor ska den alltså ligga där.

Vem gör vad i Östa?

Heby kommun sköter alla allmänna platser, ibland med egen personal, ibland genom föreningar. Det omfattar bland annat att ploga och halkbekämpa vintertid, tömma soptunnor, sköta toaletter, lägga i bryggor samt se till så att utrustning och byggnader är hela.

Det är numera kommunen som ansvarar för ved och sopor i reservatet, förutom vid båtklubben. Kontakta kommunens Medborgarservice om det uppkommer några problem eller frågor!

Skötselplan och beslut om kommunalt naturreservat för Östa
I  reservatsbeslutet finns syfte, målsättning, omfattning och de föreskrifter som gäller i reservatet. I skötselplanen beskrivs hur natur- och friluftsvärden ska förvaltas för varje område och en inventering och beskrivning av reservatet.

Östa sjösportklubb har hand om drift av båthamnsområdet, inklusive parkering, väg och brygganläggning. Vill du hyra båtplats eller gå med i klubben?

Kontaktperson Anders Edström 070-577 07 63 alternativt Peter Gustafsson 0768-37 64 05. Östa Sjösportklubb finns också på Facebook där publiceras aktuell information om klubben och dess aktiviteter.


Det finns även möjlighet att lägga i sin båt i Ingboviken, i södra delarna av Östa. Om du vill hyra en båtplats i viken kostar det 270 kr/säsong. För mer info kontakta Torsten Landén, telefon 070-583 73 25 alternativt 0292-504 65.

Fiskbestånd: Gädda, gös, abborre

Säsong: Året runt
Kortförsäljning: Automat vid brukshandeln i Gysinge

Uthyrning av kanot och båt: Receptionen, Östa camping tfn 0292-430 04

INFORMATION

Kontaktinfo:

Medborgarservice 0224-360 00

Camilla Winqvist  0224-361 20
eller mailto:information@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>