Östa naturreservat

Östa Sandstrand

Välkommen till Östa naturreservat!

I Östa finns nåt för alla, välkommen du med!

 

Just nu i reservatet:

Riskträd längs älven har tagits ner under början av maj. De flesta kommer att ligga kvar i naturen som klätterträd och insektsmat/-bo.

Där den sällsynta mosippan växer kommer ett tiotal tallar att tas bort för att släppa in mer ljus så att mosippan kan överleva.

Båtinläggningsrampen vid Linsjön är skadad. Använd rampen vid Båtklubben istället.

 

 

 

Heby kommun äger, förvaltar och har tillsynen i Östa naturreservat. Reservatet omfattar ca 600 ha mark och sträcker sig från Östaholm i norr till Ingboviken i söder. Östa gränsar till Färnebofjärdens nationalpark och utgör en del av ett stort område skyddad miljö i nedre Dalälven och ingår i Biosfärområdet Älv landskapet Nedre Dalälven. Östa är kommunens enda kommunala reservat.
 

I Östa reservatet finns båthamn, skogsslingor, camping, stugor att hyra, badstränder, grillplatser, vildmarkscamping och mycket mera. Heby kommun sköter alla allmänna platser, ibland med egen personal, ibland genom föreningar. Det omfattar bland annat att ploga och halk bekämpa vintertid, tömma soptunnor, sköta toaletter, lägga i bryggor samt se till så att utrustning och byggnader är hela.

Skötselplan och beslut om kommunalt naturreservat för Östa
I  reservatsbeslutet finns syfte, målsättning, omfattning och de föreskrifter som gäller i reservatet. I skötselplanen beskrivs hur natur- och friluftsvärden ska förvaltas för varje område och en inventering och beskrivning av reservatet.
 
Samrådsgrupp
Alla föreningar, företag och organisationer inom reservatet är välkomna att ha med en representant i den samrådsgrupp som träffas en till två gånger per år och diskuterar områdets utveckling och skötsel.
 
Gröna Kunskapshuset – en mötesplats för hållbar utveckling i praktiken!
Gröna kunskapshuset är en fantastisk mötesplats invid Dalälven och Färnebofjärdens Nationalpark. Här har vi byggt upp en lokal där det sker spännande möten mellan personer från skolans olika utbildningsnivåer, näringsliv och privatpersoner. Gröna kunskapshuset är naturskola för Heby kommun och fungerar som nav för biosfärområdet. Mer info finns i fliken här till höger.

Östa sjösportklubb har hand om drift av båthamnsområdet, inklusive parkering, väg och brygganläggning. Vill du hyra båtplats eller gå med i klubben?

Kontaktperson Anders Edström 070-577 07 63 alternativt Peter Gustafsson 0768-37 64 05. Östa Sjösportklubb finns också på Facebook där publiceras aktuell information om klubben och dess aktiviteter.


Det finns även möjlighet att lägga i sin båt i Ingboviken, i södra delarna av Östa. Om du vill hyra en båtplats i viken kostar det 270 kr/säsong. För mer info kontakta Torsten Landén, telefon 070-583 73 25 alternativt 0292-504 65.

Fiskbestånd: Gädda, gös, abborre

Säsong: Året runt
Kortförsäljning: Automat vid brukshandeln i Gysinge

Uthyrning av kanot och båt: Receptionen, Östa camping tfn 0292-430 04

INFORMATION

Kontaktinfo:
Camilla Winqvist
0224-361 20
Camilla.Winqvist@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>