Östa naturreservat

Välkommen till Östa naturreservat!

I Östa reservatet finns båthamn, skogsslingor, camping, stugor att hyra, badstränder, grillplatser, vildmarkscamping och mycket mera. Heby kommun äger, förvaltar och har tillsynen i Östa naturreservat. Reservatet omfattar ca 600 ha mark och sträcker sig från Östaholm i norr till Ingboviken i söder. Östa gränsar till Färnebofjärdens nationalpark och  och ingår i Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven. Östa är kommunens enda kommunala reservat.

I Östa finns nåt för alla, välkommen du med!

Östa Sandstrand

Just nu i reservatet:

Nu slås ängen vid Färnesandsbadet, åkermarkerna och hagen vid Ingbo källor och kvarn. Det är Jakbäck Maskin AB som utför arbetena.

Vårt skogsförvaltare Naturskog AB håller på att planera för några röjningar i reservatet under hösten, bland annat ska hagen vid Ingbo källor och kvarn röjas upp och stängslas, mer sly och ungträd ska avverkas vid Ingboviken och vildmarkscampingen, en mindre röjning ska göras vid Scoutstugan (en farlig död tall ska läggas ikull, den timrade stugan ska få mer öppet runt sig och några grova tallar vid stranden ska röjas fram.

Det kommer också att gallras ett parti skog för att gynna mosippan i området, mer info om det senare!

 Hösten är här!

Vi har tagit bort badbryggorna i Östa för säsongen och tagit bort/stängt alla toaletter förutom de som finns vid Båtklubben vid Östaholm och på parkeringen vid Linsjön.

Vad är på gång i höst?

Alla grillplatser ska få nya grillar.

Vi ska påbörja arbetet med att ha nya toaletter på plats till nästa säsong.

Nya infoskyltar håller på att tas fram för reservatet.

Vem gör vad i Östa?

Heby kommun sköter alla allmänna platser, ibland med egen personal, ibland genom föreningar. Det omfattar bland annat att ploga och halkbekämpa vintertid, tömma soptunnor, sköta toaletter, lägga i bryggor samt se till så att utrustning och byggnader är hela.

De gamla dassen i reservatet har stängts och nödiga hänvisas istället till Toabolagets toaletter. Observera att på norra stranden finns nu ingen toalett utan man får gå till Västerudd eller campingen.

Det är numera kommunen som ansvarar för ved och sopor i reservatet, förutom vid båtklubben. Kontakta kommunens Medborgarservice om det uppkommer några problem eller frågor!

Skötselplan och beslut om kommunalt naturreservat för Östa
I  reservatsbeslutet finns syfte, målsättning, omfattning och de föreskrifter som gäller i reservatet. I skötselplanen beskrivs hur natur- och friluftsvärden ska förvaltas för varje område och en inventering och beskrivning av reservatet.
 
Samrådsgrupp
Alla föreningar, företag och organisationer inom reservatet är välkomna att ha med en representant i den samrådsgrupp som träffas en till två gånger per år och diskuterar områdets utveckling och skötsel.
 
Gröna Kunskapshuset – en mötesplats för hållbar utveckling i praktiken!
Gröna kunskapshuset är en fantastisk mötesplats invid Dalälven och Färnebofjärdens Nationalpark. Under sommaren anordnas familjeaktiviteter varje söndag, håll utkik i kommunens kalender! Gröna kunskapshuset fungerar också som nav för biosfärområdet. Mer info finns i fliken här till höger.

Östa sjösportklubb har hand om drift av båthamnsområdet, inklusive parkering, väg och brygganläggning. Vill du hyra båtplats eller gå med i klubben?

Kontaktperson Anders Edström 070-577 07 63 alternativt Peter Gustafsson 0768-37 64 05. Östa Sjösportklubb finns också på Facebook där publiceras aktuell information om klubben och dess aktiviteter.


Det finns även möjlighet att lägga i sin båt i Ingboviken, i södra delarna av Östa. Om du vill hyra en båtplats i viken kostar det 270 kr/säsong. För mer info kontakta Torsten Landén, telefon 070-583 73 25 alternativt 0292-504 65.

Fiskbestånd: Gädda, gös, abborre

Säsong: Året runt
Kortförsäljning: Automat vid brukshandeln i Gysinge

Uthyrning av kanot och båt: Receptionen, Östa camping tfn 0292-430 04

INFORMATION

Kontaktinfo:

Medborgarservice 0224-36100

Camilla Winqvist  0224-361 20
eller mailto:information@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>