Kyrkor

Aspnäs gårdskyrka

Aspnäs gårdskyrka

För mer information om kyrkorna i Heby kommun eller allmänna frågor kan du besöka svenska kyrkans hemsida.

Västerlövsta kyrka
Nuvarande tornspiran byggdes 1904 sedan tornet, byggt på 1820-talet, förstörts vid en brand. Kyrkans äldsta föremål är en dopfunt i kalksten från 1200-talet. Ett altarskåp från 1520 och valvmålningar från samma tid smyckar kyrkorummet, vars äldsta delar är från 1400-talet.
För visning kontaktas pastorsexpedition, 0224-341 90.

Vittinge kyrka
Runstenar, varav en är uppställd invid klockstapeln, vittnar om att kristna människor bott i Vittinge redan under 1000-talet. Kyrkans äldsta delar kan dateras till 1100-1200-talen . Valvmålningar från 1400-talets slut (Albertus Pictors skoln.), restaurerade 1892-1894. Bland de sevärda inventarierna kan nämnas predikstolen från 1680. Orgeln byggdes 1832 av orgelbyggaren Gustaf Andersson och hans gesäll Jonas Wengström. Renoverad 1968. Dopfunt utförd av konstnären Arne Lundell, invigd 1974.
För visning av kyrkan ring 0224-620 69.

Harbo kyrka
Från 13-1400-talet. Kyrkan anses vara den äldsta kyrkobyggnaden i Fjärdhundra kontrakt.
För visning ring 0292-300 05 eller 0224-301 33.

Aspnäs gårdskyrka
Kyrkan är från början av 1300-talet. I kyrkan finns rester av målningar från Vasatiden. Efter sista gudstjänsten 1796 har kapellet tjänstgjort som spannmålsmagasin och fårhus. Efter en omfattande restaurering kunde kapellet invigas igen år 1962. Här hålls ofta gudstjänster under sommaren.
För visning kontakta pastorsexpeditionen i Östervåla, 0292-100 06.

Östervåla kyrka
Ursprungligen från 1300-talet. Ombyggdes och restaurerade i början av 1800-talet. Det ursprungliga taket höjdes och kyrkan fick det utseende den har idag. Tornet byggdes 1806. Den mest intressanta inventarien är kyrkoorgeln, en s k ”Strandorgel” byggd av Per Zacharias Strand och invigd på 1820-talet. Från samma tid härstammar predikstolen, som var en gåva från Lindsbro Herrgård.
För visning ring 0292-100 06.

Nora kyrka
Ursprungligen från 1300-talet. Här finns inventarier från 1200-talet, en Maria-bild och fragment av en dopfunt i sten. Detta visar att en kyrka bör ha funnits i socknen under 1200-talets senare del. Kyrkan har byggts till och renoverats ett flertal gånger. Tornet byggdes i sin nuvarande utformning i slutet av 1700-talet. Kyrkan renoverades senast 1994.
För visning av kyrkan kontakta pastorsexpeditionen tisdag – torsdag 10.00- 12.00, 0292-500 09.

Enåkers kyrka
Byggd på 1300-talet med torn från 1850-talet. Delar av medeltida vägg- målningar togs fram 1955. I kyrkan finns en dopfunt från 1200-talet och en Birgitta-staty i trä från 1400-talet. Tre kyrkfönster, målade av Julia Lüning pryder koret.
För visning av kyrkan, kontakta pastorsexpeditionen, 0224-341 90.

Huddunge kyrka
Byggd 1799, är den tredje i socknen. Från den andra kyrkan, byggd under 1200-talet kommer ett triumfkrucifix som nyligen restaurerats liksom hela kyrkan. Originell är den gamla kyrkorgeln byggd av Per Gullbergsson i Lillkyrka, som står bakom den nya Frobeniusorgeln (1956).
För visning av kyrkan, kontakta pastorsexpeditionen, 0224-341 90

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>