Kurs – Restaurering av vattendrag

Välkommen till en studiecirkel där vi lär oss mer om vattendragen som omger oss och hur vi kan ta bättre hand om dem! Här har vi det roligt och lär oss spännande saker tillsammans om bäckar och andra vattendrag i vår närhet. Vad är en flodpärlmussla? Varför är dagens vattendrag ofta så räta? Varför är det bra med steniga bottnar? Hur kan vi som föreningsaktiva eller privatpersoner förbättra miljön i våra vattendragekosystem? Det finns många intressanta frågor att fördjupa sig i, men exakt vad och hur tar vi gemensamt beslut om vid studiecirkelns start.

Syftet: Syftet med denna studiecirkel är att sprida kunskap om hur vi som intresserad allmänhet kan bidra till friskare vattendrag och ökad biologisk mångfald. Förhoppningen är att detta ska leda till fler vattendragrestaureringar i Nedre Dalälvens avrinningsområde.

Kursmaterial: Vi utgår från rapporten ”Ekologisk restaurering av vattendrag”, en väl genomarbetad och omfattande manual utgiven av Naturvårdsverket och dåvarande Fiskeriverket 2008.

Fältdag: Vikten av att studera vattendrag i praktiken kan inte nog betonas. Därför kommer kursen avslutas i fält där vi provar på att restaurera i praktiken på lämpligt utvald plats.

Kostnader: Studiecirkeln är kostnadsfri liksom föreslaget studiematerial. Resor bekostas av deltagaren själv.

Kurstillfällen, fem digitala och ett i fält: Kursen hålls digitalt varannan onsdag klockan 18.30-20.45. Fältdagen hålls en lördag. Kursstart sker 31 mars och därefter träffas vi följande dagar 14 april, 28 april, 12 maj och 26 maj, samt 5 juni.

Kursledare: Jenny Olsson från Gävle-Dala Havs- och sötvattengrupp är kursledare. Frågor om kursen ställer du till Jenny på 070-292 16 36 eller jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se
Kalle Gullberg, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Gävleborg, kommer att leda fältarbetet.

Anmälan senast 19 mars!

Arrangör: Kursen arrangeras av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven i samarbete med Studiefrämjandet. Aktiviteten är del av projektet ”BUS i biosfären” som stöds av Leader Nedre Dalälven.

vatten

Relaterat

  • Datum: 2021-03-31
  • Tid: 18:30 - 20:45
  • Plats: Digitalt
  • Adress:
  • Postnummer:
  • Stad:

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>