Härlig vandring i Heby kommun

I Heby kommun finns det en mängd olika stigar, leder och naturreservat för den som vill vandra i vackra naturområden. Hela fyra etapper av Upplandsleden kan avnjutas i kommunen.

Etapp 19 är den 9 kilometer långa Kyrkstigen som sträcker sig från Nora kyrka i Tärnsjö till Skekarsbo. Stigen var under hundratals år den enda kommunikationsleden mellan Skekarsbo och Tärnsjö och denna väg vandrade de boende i Skekarsbo varje söndag när det var dags för gudstjänst i Nora kyrka. Kyrkstigen går genom vackra naturområdet med både skog och öppna myrlandskap. Det går alldeles utmärkt att ta en paus i vandringen vid Österbo fäbodar där det finns grillplats och lekplats för små vandrare.

UpplandsledenEtapp 20 är Ljusbäcksleden, som startar vid Nora kyrka i Tärnsjö. Vandringen går genom gammal kulturbygd och skog. Du följer skyltarna mot Östa naturreservat och vandrar här genom ett av Sveriges fem biosfärområden, älvlandskapet Nedre Dalälven. En avstickare från leden går till naturreservatet Ingbo källor och till en parkering vid Ljusbäck.

Etapp 21 går från Siggeforasjön i Uppsala kommun till Tenasjön i Vittinge. En 17,5 kilometer lång sträcka som går genom skog och vacker odlingsbygd.

Etapp 22 går från Tenasjön i Vittinge till Skattmansöådalen. Den slingrar sig genom skogen, förbi Tenasjöns vatten och vidare på skogsstigar fram till ett böljande landskap, där Skattmansöån har grävt sig ner i Upplandsleran. Du passerar en av Upplands få skidliftar, alldeles intill Skattmansöådalens naturreservat.

Helt ny led
I år fyller Upplandsleden 40 år och det firar man med en helt ny etapp i Heby kommun. Leden kommer att ansluta den befintliga Upplandaleden vid Siggeforasjön och därifrån gå via Huddunge upp till Ingbo källor. Just nu är den nya leden snitslad med orangefärgade snitslar från Ingbo källor och söder ut till Mårtsbo vid väg 56. Några kortare avsnitt har röda snitslar. Större delen går på befintliga stigar eller mindre vägar, men längs vissa avsnitt behöver det bildas en ny stig.

Relaterat

Kontakt
Medborgarservice/Turistinformation
0224-360 00
medborgarservice@heby.se