Färnösandsbadet, Östaby

Färnösandsbadet, Östaby

Friluftsbad med pontonbryggor, omklädningshytter, torrdass, fiskebrygga för handikappade. Sandstranden fortsätter norrut längs Östahalvöns västra sida i ungefär 5 kilometer. Badet drivs av Heby kommun.

Vägbeskrivning: Riksväg 56 till Tärnsjö, ta av mot Östa och Färnebofjärdens nationalpark 2 kilometer söder om samhället. Badet börjar ungefär 6 kilometer in efter vägen på vänster sida.

Relaterat

Kontakt

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarkontoret@heby.se