Venenbadet, Enåker

Venenbadet, Enåker

Friluftsbad med pontonbryggor, omklädningshytter, torrdass. Badet drivs av Runhällens Byalag i samverkan med Heby kommun. Felanmälningar görs till föreningens kontaktperson Lars Henningsson, 073-044 53 24 eller 0224-912 01.

Vägbeskrivning: Riksväg 56 från Heby norrut, efter 8 kilometer, skylt Runhällen, Enåker. Bad till vänster efter ca 7 kilometer.

Kontakt

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarkontoret@heby.se