Hembygdsgårdar

Heby kommun har sju hembygdsgårdar och lika många hembygdsföreningar vilka alla pietetsfullt vårdar de hus som hör till respektive hembygdsgård.
Visning sker efter överenskommelse med respektive kontaktperson (se nedan).

Sveriges Hembygdsförbund har en hemsida med mycket information om hembygdsgårdar, föreningar med mera.