Hembygdsgården i Huddunge

Hembygdsgården i HuddungeHuddunge Hembygdsförening bildades 1928-1929 och har idag drygt 200 medlemmar. Den verkar för att ”främja gemenskapen inom Huddunge, stödja olika verksamheter för att bevara och vidareutveckla en levande bygd, vårda hembygdsgården och skapa intresse och kunskap om livet i Huddunge förr,nu och i framtiden.” Hembygdsgården består av sju äldre byggnader som flyttats från olika gårdar i socknen och nu står vid kyrkoruinen, nära den gamla radbyn.

Kontakt
Sisselbo
744 92 Huddungeby
070-302 52 30
gunnar.johansson49@hotmail.se