Aspnäs gårdskyrka

Vackert belägen vid sjön Tämnaren, som även är en av Sveriges artrikaste fågelsjöar, hittar vi Aspnäs gårdskyrka. Kapellet rymmer så gott som hundra personer och är en populär kyrka för dop och vigslar. Aspnäs gård, som ligger alldeles intill, går också bra att hyra till kalas av olika slag.

Kyrkan tillhör Östervåla församling i Uppsala stift och byggdes redan i början av 1300-talet. Kyrkan uppträdde tidigare i högrött tegel och inne i kyrkan finns målningar från Vasatiden. Sista gudstjänsten ägde rum år 1796 och därefter förföll kyrkan och tjänstgjorde som spannmålsmagasin och fårhus. Arkitekten Erik Fant kom år 1922 med ett restaureringsförslag och fram till och med år 1962 pågick en upprustning av kapellet under ledning av arkitekt Ragnar Jonsson. Efter att kapellet rustats om invigdes det åter igen den 2 september år 1962. I den numera vitputsade gårdskyrkan hålls det ofta gudstjänster under sommarhalvåret.

Om du önskar veta mer går det bra att kontakta pastorsexpeditionen i Östervåla, 0292 – 100 06.

Aspnäs kyrka Aspnäs kyrka

Kontakt

Aspnäs gårdskyrka
Pastorsexpeditionen i Östervåla
0292-100 06

Karta