Enåkers kyrka

Enåkers kyrka tillhör Västerlövsta pastorat i Uppsala stift. Kyrkan är en relativt stor sockenkyrka som troligtvis byggdes någon gång runt år 1300. År 1854-1855 genomfördes en omfattande ombyggnad av kyrkan då utsidan fick sin prägel av nygotik. Den gamla sakristian och vapenhuset revs och ett nytt korparti, torn och sakristia byggdes.

Kyrkans form består idag av ett rektangulärt långhus med ett smalt tresidigt kor. Dopfunten är kyrkans äldsta inventarium och är ett gotländskt arbete från 1200-talet. Foten och skaftet är av kalksten och cuppan med fyrpassform är tillverkad av rödbrun marmor med vita ådringar. Det tillhörande dopfatet är av mässing och tillverkades år 1949 av konstnären Bo Råman. Ljuskronan med tolv armar som hänger i koret är från 1600-talet och även den tillverkad av mässing. Stjärnvalvstaket som pryder kyrkan är från omkring år 1475 och från samma tid är de människoavbildningarna som håller upp valven. Dessa kallas för valvgubbar. Tidigare pryddes tak och väggar av kalkmålningar från slutet av 1400-talet och 1500-talets början. Dessa överkalkades dock i slutet av 1700-talet. Interiören genomgick ytterligare förändringar under 1800- och 1900-talet.

Något annat som utlyser Enåkers kyrka lite extra är de arkeologiska fynden som upptäcktes i samband med ett markingrepp runt och under kyrkan år 2014. Under den arkeologiska schaktningsövervakningen kunde man hitta rester av bland annat den förra sakristian, grundstenar från äldre byggnadsdelar och rester av vad man tror kan ha varit en mur som löpt kring kyrkogården.

Under kyrkgolvet på den medeltida kyrkan i Enåker kunde man också hitta rester från gamla tegelgolv, totalt fjorton gravar samt små föremål som tillexempel gamla knappar, glasögon och knivar. Även rester från en gammal stenkyrka påträffades och kolprover visar på att resterna kan tänka sig vara från 900-talets andra hälft eller 1100-talets mitt.

I närheten av kyrkan finns också Enåkers församlingshem och Enåkers sockenstuga. I samband med kyrkliga förrättningar är dessa gratis för församlingsbor att låna. Lokalerna kan även hyras av övriga.

Enåkers kyrka ligger i Runhällen.

För mer info om kyrkan går det bra att kontakta pastorsexpeditionen, 0224-341 90

Så här hittar du hit.

Kontakt

Enåkers kyrka
Pastorsexpeditionen
0224-341 90

Karta