Huddunge kyrka

Huddunge kyrka är en kyrka i Huddungeby och tillhör Västerlövsta pastorat i Uppsala stift. Kyrkan, som är vackert belägen längs Huddungevägen i den centrala delen av kommunen, är av sengustaviansk stil och invigdes år 1807. Arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz ritade byggnaden och arbetet leddes sedan av byggmästare Eric Sjöström.

Kyrkan som idag består av ett långhus med rakt avslutat kor, kyrktorn i väster och en utbyggd sakristia har inte alltid sett likadan ut. Innan den nuvarande kyrkan uppfördes föregick den av en träkyrka från tidig medeltid och en stenkyrka från någonstans mellan 1300- och 1400-talet. Den medeltida stenkyrkan användes enda fram till 1700-talet då den utdömdes och den nuvarande kyrkan restes. Predikstolen, bänkarna och triumfkrucifixet fick följa med in i den nya kyrkan när den gamla revs. År 1905 ersattes dock den slutna bänkinredningen med de öppna bänkarna som idag finns i kyrkan.

Alldeles intill kyrkan finns också Huddunge kyrkoruin som är resterna va den medeltida sockenkyrkan som revs kring år 1800. Den gamla kyrkan var en klassisk uppländsk gråstenskyrka med vitkalkade väggar och svart spåntak. Den västra gaveln på kyrkan hade en blindering i form av riksäpplet. Efter att kyrkan revs omvandlades resterna till ruin och kom med tiden att konserveras. På vissa ställen är muren över två meter tjock och här hålls ofta friluftsgudstjänster på somrarna.

Mitt emot kyrkan står också Huddunge församlingshem som är gratis för församlingsbor att låna. Andra medlemmar i Svenska kyrkan kan hyra lokalen. Församlingshemmet är även i vissa fall möjlig att hyra för övernattning. Lokalen rymmer cirka 100 personer.

Vid bokning eller frågor går det bra att kontakta Lars-Göran Sjöling på telefon 0224-341 82.

Klicka här för att hitta hit.

Huddunge kyrka

Kontakt

Huddunge kyrka
Lars-Göran Sjöling
0224-341 82

Karta