Nora kyrka

I Tärnsjö industrisamhälle står den vackra Nora kyrka som tillhör sin egna Nora församling i Uppsala stift. Kyrkan som idag står belägen i samhället är uppförd år 1786 och är den tredje kyrkobyggnaden som uppförts i Nora sedan 1200-talet. En Mariabild och fragment av en dopfunt i sten avslöjar att en kyrka bör ha funnits i socknen redan under 1200-talets andra hälft. En ny kyrka ska sedan uppförts under 1300-talet och använts fram till slutet av 1770-talet.

Kyrkobyggnaden som uppfördes under 1300-talet har lämnat efter sig murrester som finns kvar i det sydvästra hörnet av den nuvarande kyrkan. Där kan man också se medeltida målningar som gjorts under 1400-talet. Den första orgeln köptes in år 1663 och den nuvarande Grönlindsorgeln byggdes så sent som år 1968.

Den lilla församlingen i Nora är en aktiv församling och har en nio kilometer lång kyrkstig för den som vill vandra i naturskön miljö. Församlingen har stugor till uthyrning och bedriver också verksamhet i form av en begravningsbyrå och en mack.

Klicka här för att hitta hit.