Östervåla kyrka

Östervåla kyrkaDen vackra kyrkan i Östervåla står mitt i samhället. Kyrkan tillhör Östervåla Harbo pastorat i Uppsala stift och utgör en av de tre kyrkor i pastoratet. Östervåla kyrka byggdes någon gång i slutet av 1200-talet eller i början av 1300-talet. Vid restaureringen av kyrkan åren 1952-1953 kunde man se att det är den ursprungliga medeltida kyrkan som utgör kärnan för den nuvarande kyrkobyggnaden. Liksom andra kyrkor i området tror man att kyrkan blivit vitkalkad för ett par hundra år sedan och i samband med restaureringen år 1952-1953 upptäckte man gamla kalkmålningar som man tror tillkommit omkring år 1520.

Den gamla kyrkan som uppfördes under medeltiden var en salkyrka med ett rakslutet kor och kryssvalv med avfasade ribbor samt en sakristia i norr. Liksom de flesta kyrkor har Östervåla kyrka genomgått förändringar genom åren och under 1800-talet försåg man tillexempel det stora klocktornet med en lanternin.

Intill Östervåla kyrka ligger också församlingshemmet där det finns två salar. Den stora salen rymmer cirka 70 personer och den lilla salen cirka 20 personer. Intill salarna finns också kök. Salarna används bland annat i samband med kyrkliga förrättningar så som kyrk-, dop- och begravningskaffe men det går också bra att hyra salarna till andra sammankomster eller sammanträden. Församlingens barn- och familjeverksamhet håller också till i församlingshemmet.

Vid frågor eller bokning går det bra att kontakta expeditionen på 0292-223 60.

Klicka här för att hitta hit.

Kontakt

Östervåla kyrka
Expeditionen
0292-223 60

Karta