Västerlövsta kyrka

Västerlövsta kyrkaPå en kulle mitt i centrala Heby står den vackra Västerlövsta kyrka som tillhör Västerlövsta församling i Uppsala stift. Kyrkan uppfördes i slutet av 1470-talet och här firas gudstjänst så gott som varje söndag. Kyrkan håller även öppet för besök veckans alla dagar mellan klockan 09.00 och 15.00.

Västerlövsta kyrka som uppfördes under 1400-talets andra hälft ersatte med största sannolikhet en stor träkyrka. Om den ursprungliga träkyrkan stod på samma plats där den nuvarande kyrkan står är ännu oklart. Varför församlingen valde att riva den gamla träkyrkan och bygga en helt ny är också det okänt men troligtvis berodde det på att träkyrkan var i för dåligt skick och därför inte gick att restaurera.

De föremål som finns bevarade från den ursprungliga träkyrkan är bland annat ett triumfkrucifix från 1300-talet som förvaras på museum samt en dopfunt från 1250-talet. Valven slogs av Anders murmäster från Enköping och det var också han som utsmyckade dessa med valvgubbar, ansikten och geometriska ornament. Korvalvet som senare målades omfattas även den av samma valvutsmyckning.

I kyrkan finns kalkmålningar som framställer viktiga händelser ur både bibeln men också kyrkohistorien. Motiven är hämtade från den medeltida bilderboken Biblia Pauperium, de fattigas bibel, som användes av kristna som saknade en bibel eller saknade förmågan att läsa på latin.

Nedanför prästgården ligger Västerlövsta församlingshem och här finns en stor sal samt två mindre rum. Ett stort fullt utrustat kök finns också här. Barn- och ungdomslokalen håller också till i församlingshemmet på nedre botten.

Västerlöfsta kyrka i HebyEn förmån för Svenska kyrkans medlemmar är att pastoratets lokaler går att hyra för privat bruk. I samband med kyrkliga förrättningar så som dop, vigsel och begravning är det dock kostnadsfritt. Föreningar och andra organisationer debiteras enligt den prislista som finns på Svenska kyrkans hemsida.

För bokning eller andra frågor går det bra att kontakta expeditionen på telefon 0224-341 90 eller mejl vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se.

Klicka här för att hitta hit.

 

Kontakt

Västerlövsta kyrka
Expeditionen
0224-341 90
vasterlovsta.pastorat@svenskakyrkan.se.

Karta