Vittinge kyrka

Vittinge kyrka tillhör Vittinge församling i Uppsala stift och utgör ett eget pastorat. Vittinge kyrka är en mycket spännande kyrkobyggnad som består av olika delar från helt olika tidsepoker. Den ursprungliga kyrkobyggnaden uppfördes någon gång före 1300-talet och står kvar än idag. Under 1600-talet uppfördes Yxkullska gravkoret och år 1754 tillkom den så kallade Nykyrkan. De valvmålningar som man kan se på insidan av den medeltida kyrkan är gjorde av Albertus Pictor.

Valven i kyrkan är av olika typer. Valven i långhuset är med sina målningar typiska för 1400-talet medan valven i den västliga delen är ett tunnvalv av trä. Kyrkan har därmed, troligen under början av 1500- eller 1600-talet, förlängts åt väster genom sina byggnationer. Sakristian är även den tillbyggd och uppfördes någon gång innan medeltidens slut. År 1892-1894 pågick en omfattande restaurering och det var under den restaureringen som man tog fram och målade om de medeltida målningarna i valven och på pelarna. År 1970-1971 gjorde man en ny renovering av kyrkan och det man gjorde var bland annat att rengöra målningarna samt måla om kyrkbänkarna till den gröna färg de har idag. Denna renovering var också den senaste som gjordes av kyrkan.

Intill Vittinge kyrka ligger också Vittinge församlingshem och rymmer cirka 100 personer. För mindre sällskap är det också möjligt att hyra endast en avgränsad del av lokalen. Församlingshemmet är perfekt för olika typer av sammankomster. Den fungerar lika bra till minnesstunder som till bröllopsfester. Lokalen går även att hyra för sammanträden och andra fester. I samband med kyrkliga förrättningar som tillexempel dop, vigslar och begravningar ingår församlingshemmet kostnadsfritt. Till andra sammankomster går det bra att hyra lokalen.

Om du har frågor eller vill göra en bokning går det bra att kontakta Vittinge församling på telefon 0224-620 37 eller på mejl vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se.

Klicka här för att hitta hit.

Vittinge kyrka Vittinge kyrka

Kontakt

Vittinge kyrka
Vittinge församling
0224-620 37
vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se.

Karta