Fritidsanläggningar i Morgongåva

Ramsjövallen
Ramjövallen har två gräsbevuxna fotbollsplaner och ett klubbhus med samlingslokal, motionslokal och omklädningsrum. Anläggningen drivs i samverkan av Heby kommun och Morgongåva SK.
0224-607 50

Relaterat