Fritidsanläggningar i Runhällen

Runavallen
Runavallen har en gräsbevuxen fotbollsplan, en grusplan och en omklädningsbyggnad
För upplysning om banorna 0224-912 22
Karta