Fritidsanläggningar i Tärnsjö

Furuvallen
På Furuvallen finns två stycken gräsbevuxna fotbollsplaner, omklädningsbyggnad och en el-belyst grusplan.
Anläggningen drivs av Tärnsjö IF
Övriga upplysningar, Handikappanpassat
I byggnaden finns en motionslokal och två omklädningsrum och ett garage.
0292-505 912
Klubbstuga med servering (bokningstelefon 0292-500 25)
Karta

Boulebanor
Det finns boulebanor vid Furuvallen och vid Liljebacken efter Norra Storgatan, de sköts och drivs av Tärnsjö PRO.
Karta Furuvallen
Karta Liljebacken

Tärnsjö gym
Facbook
Karta

Relaterat