Fritidsanläggningar i Vittinge

Vittinge IP
Det finns en gräsbevuxen fotbollsplan, en klubblokal och en omklädningsbyggnad.

Anläggningen drivs i samarbete mellan Vittinge IK och Heby kommun
0224-611 56
Karta