Motions- och elljusspår

Skidstugan i Heby

Elljusspåret i Heby

Motionsspåret i Harbo
I Haga ungefär 3 kilometer söder om Harbo finns ett 2,5 kilometer el-belyst motionsspår med värmestuga.
Följ skyltning efter väg 272.

Elljusspåret i Heby
Strax norr om samhället finns ett 2,5 kilometer el-belyst motionsspår med värmestuga.
Karta

Ve´-Kalles motionsspår i Heby
Motionsspåret ligger några hundra meter från sport- och simhallen Heby Arena. Spåret är 2,3 kilometer, spåret har inte belysning. Det är lämpligen att gå på spåret i hörnet Bollstedtsvägen-Ravinvägen i området Klockarhagen.
Karta

Tegelspåret i Heby
Tegelspåret är en 8 km lång motionsslinga genom Heby tätort skapat på initiativ av Korpen i Heby och i samverkan med kommunen. Start och mål är vid Heby sport- och simhall där det även finns karta över spåret på Korpens tavla utanför sporthallen. Spåret är skyltat med tegelpannor uppsatta på lyktstolpar som även informerar om hur många kilometer man har gått eller sprungit. Spåret sträcker sig längs gång- och cykelvägar och gator i samhället utan att korsa de mest trafikerade vägarna.
Karta

Elljusspåret i Morgongåva
I Morgongåva finns ett 2,5 kilometer el-belyst motionsspår.
Karta

Elljusspåret i Tärnsjö
I Tärnsjö finns ett 2,5 kilometer el-belyst motionsspår.
Vägbeskrivning, sväng in på Kapellvägen från Storgatan, följ skyltning.
Karta

Elljusspåret i Östervåla
Vid Lundahallen finns det ett 2,5 kilometer el-belyst motionsspår.
Karta