Dillnermuseet

Psalmodikon

Psalmodikon

Världens största psalmodiokonsamling finns i en byggnad vid Östervåla kyrka.

Psalmodikon är ett enkelt instrument som skapades under 1800-talet av Johannes Dillner som vid tiden var kyrkoherde i Östervåla. Han tyckte att församlingssången var en mycket viktig del i gudstjänsten och var bekymrad över att sångkvaliteten hade försämrats. Han kom fram till att det dels berodde på läskunnigheten hos kyrkobesökarna och dels på att man inte hade någon riktig tonlära i kombination med att många upplevde det svårt att sjunga till orgel. Där började hans arbete med att ta fram psalmodikon som skulle göra det lättare för människor att sjunga med i kyrkan.

Relaterat

Kontakt

Pastorsexpeditionen
0292-223 60