Nora Hembygds- och Lottamuseum

Nora Hemvärns- och Lottaförening var den första hemvärnsföreningen som bildades i Sverige. I sin ägo har föreningen i dag en unik samling pokaler, sablar, priser, diplom, dokument, fotografier m.m. Med ideella krafter har föreningen skapat ett museum. Lokalen ligger bredvid det nuvarande Olof Krans-museet (gamla järnvägsstationen) i Tärnsjö.

Nora Hembygds- och Lottamuseum, Tärnsjö

Kontakt

För information och visning
0292-440 01
0292-430 34

Besöksaderss
Stationsgatan, Tärnsjö