Runstensmuseet

Runstensmuseum

Runstensmuseum

Idag finns 12 stycken runstenar/fragment i Heby kommun, samtliga från 1000-talet e Kr. Runstenarna är presenterade med nummer och börjar med U och det är efter landskapet Uppland.
Runstenarna/fragmenten finns dokumenterade i “Sveriges runinskrifter, Upplands runinskrifter.”

Konsthantverkaren Linda Silja har byggt upp ett museum om runstenarna i Heby kommun i ett hus vid Enåkers hembygdsgård.

Relaterat

Kontakt

Enåkers Hembygdsgård
070-446 63 44
linda.silja@gmail.com

Besöksadress, öppet under aktiviteter
Enåkers Hembygdsgård, Runhällen