Älvlandskapet Nedre Dalälven

Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven

Älvlandskapet Nedre Dalälven är utsett av UNESCO till ett s.k. biosfärområde.

Det finns ca 65o biosfärområden i 120 länder. Det finns fem biosfärområden i Sverige, och ett av dessa är alltså Älvlandskapet Nedre Dalälven. Biosfärområdets yttre gräns följer älvens avrinningsområde i nio berörda kommuner från Säter i väster till Älvkarleby vid havet i öster. Kärnområdet utgörs av ca 20 naturreservat och Färnebofjärdens nationalpark avsatta för att värna naturen. Buffertzonerna kring kärnområdena följer strandskyddet. Den allra största delen är det så kallade utvecklingsområdet där olika satsningar görs för en hållbar utveckling av bygden.

Biosfärområden handlar om naturvård och hållbar utveckling på ett nytt sätt. Människor ska kunna bo och utvecklas i områden samtidigt som samhället kan testa ny kunskap och praktik när det gäller att hållbart hantera relationen mellan människan och naturen – att både bruka och bevara.

I Sverige är biosfärområden ett komplement till kultur- och naturreservat, nationalparker och andra områden med höga natur- och kulturvärden. Beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det ger inte heller några inskränkningar av eller utökade krav på befintliga skyddade områden.

Biosfärområden ska:

– gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling
– värna den biologiska mångfalden
– vara arenor för forskning och utbildning
– vara modellområden för hållbar utveckling.

Arbetet i ett biosfärområde är långsiktigt, det är en fortlöpande process som samordnas av Nedre Dalälvens Intresseförening, läs mer i länken nedan!

Relaterat