Fiske

Fören på en roddbåtAxsjön
Läge: Morgongåva
Kortförsäljning: Fredrik Widén, 070-956 32 47

Färnebofjärden, Dalälven och Östaviken
Information och kontaktuppgifter

Gysingeforsarna
Information och kontaktuppgifter
Gysingeforsarna.se

Hallaren 
Läge: 20 km NV Heby
Kortförsäljning: Cykel & Sportaffär Fernström, Sala, 0224-101 67

Norra Hallaren
Kortförsäljning: Upplev landet nu

Harboån
Kortförsäljning: Det finns inget fiskekort men fråga markägaren om tillstånd.

Ramsjön
Läge: Morgongåva
Kortförsäljning: Sivert Bertilsson, 070-690 74 48

Råksjön
Läge: 10 km SV Harbo
Kortförsäljning: Hans Flodström, Rödjebro, 0224-962 65, Tord Röjerås, 0224-960 57, ICA Nära, Huddungeby, 0224-960 01

Tämnaren
Kortförsäljning: ifiske.se
Information och kontaktuppgifter

Vansjön/Nordsjön
Läge: 5 km N Morgongåva
Kortförsäljning: Eva Larsson, By, 073-053 2731, Glenn Bäckström, Nordsjö, 0224-630 32, Sylve Sahlström Vansjö, 073-713 6692, Hillevi Bohlin Vansjö, 070-524 3018

Båtuthyrning:
Eva Larsson, By, 073-053 2731, Sahlström Vansjö, 073-713 6692
Övrigt: Icke medlem i fiskevårdföreningen får inte angelfiska, mjärd- och ryssjfiske.

Relaterat