Naturreservat

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Naturreservaten utgör cirka 85 procent av den yta i Sverige som är skyddad med stöd av miljöbalken. Men de är också till för oss, för att vi på fritiden ska kunna vistas i orörd, vacker eller rofylld natur.

Relaterat