Hårsbäcksdalens naturreservat

Reservatet ligger vid väg 254 mellan Heby och Fjärdhundra. Örsundaån har här skurit sig djupt ner i åsen och bildat en ravin. Ån visar upp varierande former, små slingor, raka sträckor och forsar. Mitt för Åsboda gård går en gångstig i öst-västlig riktning ner i dalen och korsar ån via en spång. Den nedre delen av dalen har ett mycket rikt fågelliv, särskilt om vårarna. Växtligheten är mycket tät, beroende på att näringsrikt vatten sipprar fram efter ås kanterna. Dalen är berömd för sin rikhaltiga flora. Vid länsgränsen finns en imponerande V-formad tvär-ravin, vinkelrätt mot dalen. Hårsbäcksdalen har blivit ett populärt utflyktsmål. Parkering, grillplatser och markerade promenadvägar har iordningställts för besökare. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Relaterat