Upplandsberget

UpplandsbergetHögsta punkten i Heby kommun är också Upplands högsta punkt och kallas för Upplandsberget. På kartan står det Tallmossen. För att hitta hit så åk förbi Julmyra och sväng av mot Asplund strax innan Siggefora. Kör sedan en km på denna väg och parkera vid en fyrvägskorsning. Gå sedan Norra Sörviksvägen västerut till en trevägskorsning. Här tar du vänster och går ett par hundra meter till. Sedan ser du en vägvisare till höger och då ska du vika upp på stigen genom skogen och gå ca 300 m.

Fakta:
Höjd: 117, 56 m ö h
Grusväg längsta sträckan, skogsstig sista 300 m.
På initiativ av IF Thor Uppsala lägesbestämdes högsta punkten och satellitmättes den 5 oktober 1999 av lantmäteriet.

Relaterat