Kyrkstigen

KyrkstigenKyrkstigen är en nio kilometer lång vandringsstig mellan Nora kyrka i Tärnsjö och Skekarsbo. Under hundratals år var Kyrkstigen den kortaste kommunikationsleden för de boende i Skekarsbo när de skulle till Tärnsjö. Den vägen gick man sommar som vinter när man skulle till kyrkan på gudstjänst.

Under en vandring längs med Kyrkstigen får du uppleva fin norduppländsk natur med täta gran- och tallskogar och öppna fall. Stigen går också över myrar och öppna jordbruksområden. Du vandrar bland annat förbi en gammal kolbotten där man under slutet av 70-talet tog upp traditionen med att kola milor samt tjärbränning i tjärdal. Under vandringen kommer du också att passera Österbo fäbodar där det finns övernattnings- och grillmöjligheter.

För att gå stigen så startar du vid församlingshemmet och vandrar sedan den väl utmärkta stigen till Skekarsbo. Kyrkstigen, är mittdelen i en vandringsled som går från från Östahalvön till Sevedskvarn i Gysinge. Vill du gå hela vägen startar du på den så kallade Ljusbäcksleden, vandrar sedan Kyrkstigen upp till fågeltornet i Skekarsbo för att där fortsätta på leden mot Sevedskvarn.

 

Relaterat

Kontakt

Kyrkstigen
Svenska kyrkan, Nora församling i Tärnsjö
0292-500 09
Kyrkvägen 18, Tärnsjö
Karta