Upplandsleden

Flera sträckor av Upplandsleden går genom Heby kommun, och under 2017 pågår ett så kallat LONA-projekt för att knyta ihop leden vid Siggefora i söder med leden i Tärnsjö i norr.

Upplandsleden

Relaterat