Upplandsleden

Flera sträckor av Upplandsleden går genom Heby kommun. En ny ledsträckning mellan Siggefora och Östa har dragits fram. Den nya etappen är ännu inte utritad på Upplandsledskartan. Mer information kommer framöver

Upplandsleden

Relaterat