Utflyktstipset: Hårsbäcksdalens naturreservat

Efter väg 254 mellan Heby och Fjärdhundra kan du besöka Hårsbäcksdalens naturreservat. Efter att Örsundaån skurit sig genom Enköpingsåsen har det bildats som en ravin och dalsidorna sluttar 20 meter brant ner mot den slingrande ån på ravinens botten. Reservatet har ett rikt växt och fågelliv. Under våren är marken täckt av blåa och vita sippor och så tidigt som i april blommar den vackra och väldoftande tibasten. Nere på ravinens botten växer också den stora ormbunken strutbräken och det sällsynta gräset stortgröe.

Hårsbäcksdalens naturreservat förvaltas av länsstyrelsen i Uppsala län och är ett populärt utflyktsmål. Det är lätt att följa de markerade promenadslingorna och efter vandringsstigarna finns det även grillplatser för den som vill ta en lunchpaus i den vackra miljön.

Mer information om Hårsbäcksdalens naturreservat hittar du hos länsstyrelsen genom att klicka här.

Hitta till Hårsbäcksdalens naturreservat