Vandra Upplandsleden – etapp 22 genom fin kuperad barrskog

Etapp 22 startar vid Tenasjöns badplats i Vittinge och är 9,5 km lång. Här finns en parkering och busshållplatsen Rosenbacka ligger cirka 2,5 km från startpunkten.

Vandringen går till att börja med på bred stig. Där leden svänger av in i skogen kan du göra en avstickare och gå den knappt 300 m långa omarkerade stigen upp på Uvhällsklack. Från toppen får du milsvid utsikt över skogarna mot väster. Leden fortsätter längs stigar och grusväg ner till södra änden av sjön. Där kommer du till en fin rastplats med vindskydd.

Ytterkvarn.

Du lämnar Tenasjön bakom dig och följer en skogsbilväg i 2 km och därefter stig resten av sträckan. Vandringen går genom fin kuperad barrskog. Mot slutet når du Skattmansöådalen, en vacker öppen ådal med vatten som slingrar sig fram och djur som betar längs sluttningarna. Norra delen av Skattmansöådalen är naturreservat.

Det första du kommer till vid Skattmansöådalen är slalombacken där det är full fart under snörika vintrar. Här finns rastplats och eldstäder. Efter parkeringen får du fin utsikt över dalen. Vandringen fortsätter ner till Ytterkvarn där etappen slutar. Vid Ytterkvarn finns en välbevarad stenvalvsbro, rastplats och parkering.

Mer information om Upplandsleden etapp 22.