Uppsala universitet och Heby kommun utvecklar insatserna för ungdomar utan sysselsättning

I ett unikt samarbete startar nu Heby kommun, tillsammans med Uppsala universitet, ett samverkansprojekt för att utveckla insatserna för ungdomar utan sysselsättning i åldrarna 16 till 20 år.

En ungdom som inte fullföljer en gymnasieutbildning löper stor risk att hamna i ett socialt utanförskap med psykisk ohälsa och socioekonomisk utsatthet som följd. Därför är det mycket viktigt att ungdomar utan sysselsättning påbörjar eller återupptar studier eller kommer i arbete. Centrum för Livslångt Lärande i Heby kommun och psykologiska institutionen vid Uppsala universitet startar därför nu det helt nya samverkansprojektet som ska utveckla den nuvarande arbetsmodellen inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Ett ansvar som innebär att kommunen enligt lag ska söka upp ungdomar mellan 16 och 20 år som är utan sysselsättning för att få dessa att påbörja eller återuppta studier.

I det nya projektet kommer samverkan med andra aktörer i och utanför kommunen att utgöra en viktig del i utvecklingen av arbetsmodellen. En ny satsning på gruppverksamhet kommer att genomföras och utvärderas. Gruppverksamheten kommer att utformas utifrån beprövad erfarenhet, och samtidigt ha ett tydligt vetenskapligt fokus. Centrala delar i gruppverksamheten kommer att vara social gemenskap, delaktighet, individuell utveckling, arbetsmarknad och utbildning.

Enligt Skolverket var drygt 58 600 ungdomar i Sverige registrerade inom det kommunala aktivitetsansvaret under slutet av 2018. Antalet ungdomar i Heby kommun som omfattas av KAA ligger runt 50 personer och visar tyvärr inga tendenser att sjunka. En del av ungdomarna kommer snabbt tillbaka till studier eller arbete. Men för de som stått utanför skolan och arbetsmarknaden under en längre tid är det oftast svårare att komma tillbaka.

Det nya samarbetet sätter ökat fokus på de ungas mående och utveckling i Heby kommun och målsättningen är att fler ungdomar utan sysselsättning påbörjar eller återupptar studier och därmed kommer närmare arbetsmarknaden.

Projektet kommer att pågå fram till juni 2020 och finansieras av Uppsala universitet.

Vid frågor om projektet, vänligen kontakta:
Malin Eriksson, projektledare och doktorand vid psykologiska institutionen, Uppsala universitet, malin.eriksson@psyk.uu.se, 0224-363 56

Camilla Gunnarsson, enhetschef/rektor, Centrum för Livslångt Lärande, Heby kommun camilla.gunnarsson@heby.se, 0224-361 25

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>