VA-enheten lagar läckor

Under hösten har vi på VA-enheten, utöver det kontinuerliga arbetet, jobbat extra med att söka och laga läckor på vattenledningar i kommunen.

I våras köptes det in en ny avancerad utrustning för läcksökning i kommunen. Den har under hösten varit till mycket god hjälp för att hitta mindre läckor på ledningsnätet. Vanligtvis upptäcks och lagas läckor först när de vuxit betydligt i storlek och uppmärksammas för att vatten kommer upp på markytan eller för att ovanligt mycket vatten går åt från vattenverket. ”Istället har vi valt att vara proaktiva och fånga läckorna i sin linda”, säger Mikael Hedström, driftansvarig på VA-enheten.

Fördelarna med att jobba på detta sätt är flera. Antalet större läckor som kan medföra problem för kunderna minskar, mängden energi och kemikalier för att rena och pumpa upp vattnet minskar och ingreppet i naturen minskar då mindre vatten kan pumpas upp. Förr gick det åt ca 1 300 kubikmeter vatten per dygn för Vittinge, Morgongåva och Heby tätorter men nu är vi nere på ca 1 100 kubikmeter vatten per dygn berättar Mikael Hedström.

Näst på tur för en grundlig sanering av läckor på vattenledningsnätet är Östervåla och Harbo.

VA Centralgatan

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>