Vaccinationen fortsätter enligt plan i Heby kommun

Under de senaste veckorna har vaccination mot covid-19 i enlighet med fas 1 påbörjats i Heby kommun. De boende på våra äldreboenden och våra medarbetare på våra äldreboenden har fått en första dos och kommer inom några veckor att få sin andra dos.

Inom kort kommer också information om vaccination att skickas ut till personer med hemtjänst. Heby kommun förmedlar brev från Region Uppsala till berörda personer. I brevet finns instruktioner om hur vaccinationstid bokas. Breven kommer att delas ut i etapper och det går inte att boka tid förrän man har fått brevet.

Heby kommun följer regionens prioriteringsordning när det gäller vaccination och har ett bra samarbete med vårdcentralerna.

På 1177.se Uppsala hittar du mer information om vaccination och vaccinationsordning.

Här hittar du information från Folkhälsomyndigheten med fakta om vaccinationen. Den informationen finns också att hitta på flera språk.

Relaterat