Vad gör vuxna som är dumt för miljön?- Nora, Samsam och Casper från Morgongåva förskola svarar

Morgongåva förskola arbetar mycket aktivt med temat hållbarhet. De har byggt upp sin gård för att få ett utökat växt- och djurliv och även utvecklat möjligheterna att källsortera och det är något som barnen får möjlighet att göra dagligen.

Vi besökte avdelning nyckelpigan och fick prata med Nora 5 år, Samsam 6 år och Casper 6 år om vad som är viktigt för dem när det gäller hållbarhet och miljö. Vi frågade dem om vad vuxna gör som är dumt för miljön?

Nora: De slänger skräp, massor av skräp i hela världen. Samsam De kanske planterar växter som de inte vattnar så att de blir döda. Casper tycker att vuxna inte ska bråka.