Våga berätta om du eller någon i din närhet utsätts för våld

Våga berätta om du eller någon i din närhet utsätts för våldRisken för våld i hemmet ökar under Coronapandemin. Vardagen begränsas för många och påverkar individer på ett negativt sätt. I samband med att allt fler arbetar hemifrån och inte umgås i sina vanliga nätverk minskar skyddsfaktorer som till exempel kontakt med vänner, kollegor och grannar. Riskfaktorer som isolering, försämrad ekonomi och arbetslöshet ökar.

Men det finns hjälp att få. Tveka inte att ta hjälp!

Hit kan du vända dig:

Socialtjänsten, Heby kommun:
Barn och unga, 0224-360 30
Vuxna, 0224-363 64

Kvinnofridslinjen, hemsida, 020-50 50 50
Kvinnojouren Solrosen, info, 070-461 03 61, info@solrosenkvinnojour.se

Vid akuta ärenden:
Polisen, 112

Relaterat