Vår kommundirektör har skrivit under ”Deklaration för stark demokrati”

Emma Burstedt undertecknar deklaration för stark demokrati.

Den 11 maj undertecknade vår kommundirektör Emma Burstedt ”Deklaration för stark demokrati” under en ceremoni på Uppsala slott. Deklarationen är ett ställningstagande för Sveriges demokratiska styrelseskick och för alla människors lika värde

Det var landshövding Göran Enander som bjudit in Heby kommun att tillsammans med honom underteckna deklarationen. Bakom den står Kommittén för en stark demokrati. Handlingen är kopplad till att allmänna rösträtten i år firar 100 år. Från kommittén för stark demokrati deltog också forskaren och folkbildaren Emma Frans vid undertecknandet.

– Demokratin kan inte tas för given utan måste befästas och värnas varje dag. Ju fler aktörer som deltar i arbetet för att stärka demokratin, desto fler kan vi nå, därför är länsstyrelsens satsning på ett arbete för social hållbarhet och demokrati på flera nivåer särskilt värdefull, säger Emma Frans.

Gemensamma krafter
Deklarationen är tänkt som ett sätt att samla aktörer som vill ta ställning för Sveriges demokratiska styrelseskick och som vill värna alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer – och ta avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

– Många invånare känner sig inte delaktiga i det demokratiska samhället och det måste bemötas. Jag är glad att flera aktörer i länet valt att underteckna deklarationen och vill uppmuntra fler kommuner och civilsamhällesorganisationer att göra det. Med gemensamma krafter kan vi fördjupa länets arbete för en levande demokrati, säger landshövding Göran Enander.

Öppenhet och respekt
I och med att Heby kommun skrivit under deklarationen ska vi verka för att fler ska få en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. Vi ska också arbeta för att fler deltar aktivt i demokratin och att vi bidrar till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt. I och med att vi har skrivit under deklarationen blir vi en del av kommitténs samling ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” och vi ska identifiera våra åtaganden i förhållande till deklarationens mål.

Heby kommun kommer att uppmärksamma vikten av en stark demokrati bland annat i samband med firandet av Heby kommun 50 år, genom utbildningar för förtroendevalda och i samband med översynen av vår politiska organisation som pågår nu.

 

 

I år är det 100 år sedan både kvinnor och män fick rösta i val till riksdagen för första gången. Deklaration för en stark demokrati är framtagen av Kommittén Demokratin 100 år, som har i uppdrag av regeringen att arbeta för en stark demokrati. De som ansluter till deklarationen åtar sig att på olika sätt arbeta för en ökad delaktighet och kännedom om det demokratiska systemet.