Vår Medborgarservice firar ett år

Medborgarservice, växelnI dag fyller vår Medborgarservice ett år. Den 1 mars 2018 öppnades Medborgarservice i samband med att Heby kommun tog hem växeln i egen regi. Under det första året har stort fokus lagts på bemötande och att bygga upp en kunskapsbank för att på bästa sätt kunna hjälpa alla som ringer eller besöker Heby kommun.

Enligt den senaste servicemätningen, som är en del av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet, har tillgängligheten hos Heby kommun förbättrats betydligt under året. 69 procent av de som ringer till Heby kommun får ett direkt svar på en enkel fråga. Vid förra mätningen var den siffran 42 procent. Även bemötandet har förbättrats och får högre betyg i år än tidigare.

-Under 2018 har vi arbetat med att lägga en bra grund för att bemöta våra medborgare i växeln på bästa sätt. Under hösten började vi se över hur vi kan utveckla vår verksamhet ytterligare. Nu tittar vi tillsammans med förvaltningarna på hur vi kan samarbeta för att ge ännu bättre och snabbare service till invånarna, säger Sofia Holm, samordnare för Medborgarservice.

Medborgarservice, som finns på entréplanet i kommunhuset, har sex medarbetare som förutom att svara på samtal också har hand om kommunhusets reception,  jobbar med konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning, internpost och faderskapsbekräftelser.
– Vi besvarar också alla frågor som kommer in via vår Facebook-sida och tar emot synpunkter som kommer in via vår hemsida. Även här är det fokus på bästa möjliga service till våra invånare, säger Sofia Holm.

Under vecka 10 kan du följa vår Medborgarservice på Instagram för att lära känna medarbetarna och se mer om hur verksamheten fungerar.

Instagram: @jobbaihebykommun

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>