Våra medarbetare – Aktivitetspedagog

Robin FältJag heter: Robin Fält

Jag jobbar på: Funktionsstöd på vård- och omsorgsförvaltningen.

Jag jobbar som: Aktivitetspedagog. 2017 startade Heby kommun en satsning på kvalitetsutveckling inom funktionsstöd. Då blev jag anställd som aktivitetspedagog. Jag arbetar med kvalitetsfrågor/utvecklingsfrågor med individen i centrum. En del i mitt uppdrag är att skriva samt bryta ner rutiner och att implementera dessa på verksamhetsnivå, både inom boende och daglig verksamhet. Jag stöttar personalgrupper i metodvägledning samt i andra frågor som rör de individer som finns i våra verksamheter. Under hösten 2017 introducerade jag och min kollega ett nytt koncept inom daglig verksamhet där vi arbetar med kurser av olika slag. Detta för att deltagarna i verksamheten ska få möjlighet att utvecklas och prova på nya saker. Idéerna till kurser kan komma från deltagare och medarbetare. Just nu har vi fyra kurser igång som alla går en gång i veckan, vilket är väldigt roligt. De kurser vi har igång just nu är killgrupp, tjejgrupp, bloggportal och högläsning med stödtecken
Jag har även varit med i uppstarten av arbetet med att bygga en musik/poddcaststudio på en av våra dagliga verksamheter. Vi har även börjat arbeta på ett nytt koncept kring en bloggportal där deltagare får möjlighet att arbeta med nyheter, skriva om sina egna intressen och visa hur arbetsdagarna ser ut i de olika verksamheterna.
Jag har även, tillsammans med handledare på daglig verksamhet hantverk och media fått chansen att vara med i Poddunionen vilket är ett nätverk av dagliga verksamheter som gör poddcast. Unionen är för kommuner i hela Sverige vilket ger en möjlighet till hög kvalitet.
Efter sommaren öppnar vi även en secondhandbutik som kommer att heta Win Win. I butiken kommer deltagare i daglig verksamhet att ta emot kläder och sälja dem. Av det som säljs kommer kunden att få 50 procent av summan. Vi kommer även att sälja saker vi tillverkat i egen regi.
Jag finns som ett pedagogiskt stöd för personal inom daglig verksamhet och boende. Jag finns med som ett bollplank dit personalen kan vända sig för att få stöd och tips.
Jag arbetar även med andra typer av kvalitetsutvecklande insatser på uppdrag av enhetschefer.
Jag finns med vid handledningstillfällen för att stötta i arbetet mellan handledningstillfällena.

Så ser en vanlig arbetsdag ut för mig: Ingen dag är den andra lik vilket gör det svårt att beskriva. Men mina dagar innebär en del möten, telefonsamtal. Jag försöker att varje dag vara ute i någon av våra verksamheter för att prata med deltagare/brukare samt medarbetare.

Det bästa med mitt jobb: Att mitt arbete är väldigt varierat. Jag får möjlighet till många personliga möten med människor vilket är givande och roligt. Jag får även vara med och starta upp projekt för att sedan se dessa utvecklas till någonting bra. Detta gör att jag trivs på arbetet. Jag har även fantastiska arbetskollegor, dels på kontoret men också ute i verksamheterna. Vi har fantastiska deltagare/brukare och det är en ynnest att få lära känna dem.

Det skulle jag vilja förbättra med mitt arbete eller min arbetsplats: Jag skulle vilja utveckla mitt arbete och få möjlighet att arbeta inom fler områden, exempelvis äldreomsorg.

Det bästa med Heby kommun: Eftersom att Heby kommun är en liten kommun är det alltid lätt att veta vem man ska vända sig till i olika frågor vilket är en trygghet. Jag tycker även att möjligheten till ett nära samarbete gör att projekt går att landsätta på ett smidigt och effektivt sätt.

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>